ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ವಲಸೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
NOC for Migration Transfer Certificate
ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
NOC for Internship Transfer Certificate

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
Provisional Degree Certificate
ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
Migration Certificate

4ನೇ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 041.
4th T Block, Jayanagara, Bengaluru 560 041. 
Ph: 080 26961928, E-mail: registrar@rguhs.ac.in
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕRajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka.

src="image013.png">